Justyna Jabłońska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

10 listopada br. w budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów uczniom szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne zdolności w danej dziedzinie wiedzy.

Tegoroczną stypendystką z Pijarskiego LO została Justyna Jabłońska, która w poprzednim roku szkolnym uzyskała wysokie wyniki w nauce oraz osiągnęła tytuł finalistki finału centralnego Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym.

W imieniu Prezesa Rady Ministrów dyplomy potwierdzające otrzymanie stypendiów wręczali: pani Jolanta Chełmińska – Wojewoda Łódzki oraz pan Jan Kamiński – Łódzki Kurator Oświaty.

Tadeusz Rutkowski