Kolejne granty Pijarskiej!

Narodowa Agencja Programu Erasmus + ogłosiła wyniki konkursu wniosków złożonych w ramach Akcji 2 –Partnerstwa Strategiczne „Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk”. Wielką radość sprawiła nam informacja, iż wniosek złożony przez Pijarskie Liceum Ogólnokształcące Królowej Pokoju w Łowiczu został zatwierdzony a opisany w nim projekt  bardzo wysoko oceniony.  Szkoła otrzyma ponad 90 tysięcy złotych  na realizację   i koordynowanie  projektu  „ Renewing European Values for Social Inclusion and Democratic Citizenship”.  Należy dodać, iż jest to kolejny program dofinansowany przez Unię Europejską, w  którym nasz szkoła bierze udział.  Tym razem współpracujemy ze szkołami z Rumunii, Włoch oraz Turcji.

Dzięki otrzymanemu wsparciu  obecni  licealiści, jak i przyszli uczniowie pijarskiego liceum będą mieli szansę udziału  w bardzo  ciekawych aktywnościach oraz  poznawaniu kultury  i obyczajów krajów partnerskich. Jest to również doskonały sposób na rozwój umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego, który jest językiem projektu.