Kolejni nauczyciele wyjadą na szkolenie za granicę

Kolejni nauczyciele, tym razem anglistki (Emilia Wolska, Iwona Jóźwiak, Agnieszka Bochniak oraz Agata Pietrasik) będą miały szansę poszerzać swoją wiedzę na kursie dla nauczycieli w Wielkiej Brytanii, w pięknej nadmorskiej miejscowości Brighton. W poprzednich latach na kursach kształcących była już Pani Iwona Jóźwiak oraz Pani Emilia Wolska. Wyjazd poprzedzony był pisaniem bardzo obszernego wniosku, który ku naszemu zadowoleniu został zaakceptowany przez komisję, kryteria oceniania były dla nas nie lada wyzwaniem. Jest to program finansowany przez Unie Europejską, Erasmus +, kształcenie i szkolenia zawodowe, mobilność kadry edukacyjnej. Program ten stwarza możliwość poznania za granicą nowych metod uczenia, jak również rozwijania trwałej współpracy między instytucjami kształcenia i szkolenia zawodowego z różnych krajów. Kurs będzie trwał dwa tygodnie.