Kolejny wykład eksperta z Centrum im. Adama Smitha

Dnia 28 maja odbył się kolejny z cyklu wykładów o ekonomii, przeprowadzony przez Pana Ireneusza Jabłońskiego, eksperta z Centrum im. Adama Smitha. W wykładzie uczestniczyli uczniowie naszego liceum, przedstawiciele klas III pijarskiego gimnazjum oraz zaproszeni uczniowie gimnazjów miejskich i I LO w Łowiczu wraz z opiekunami.

W związku z 10 rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej temat dotyczył podsumowania przynależności Polski do tej organizacji i brzmiał: „Bilans X lat obecności Polski w Unii Europejskiej”. Na wstępie p. Ireneusz Jabłoński przedstawił rys historyczny UE oraz aspekty: polityczny, społeczny i ekonomiczny, które należy uwzględnić w ocenie obecności Polski w UE. Omawiając każdy aspekt zwracał szczególną uwagę na konsekwencje, które niósł za sobą, a także porównywał je z konsekwencjami w innych państwach UE. Wielokrotnie odwoływał się do danych statystycznych, wskazywał np. na różnice w cenach i pensjach brutto między latami 2004 a 2013. Podsumował szanse i zagrożenia wstąpienia Polski do UE, a także stwierdził, że rzeczywisty bilans dziesięcioletniej obecności Polski w UE nie jest jednoznaczny i wymaga pogłębionej analizy, refleksji i oceny na przestrzeni dłuższego czasu. Na zakończenie wskazał trzy elementy polityki, którą powinna prowadzić Polska. Są to:

a) postulowanie do powrotu Wspólnoty Europejskiej opartej na Europie Ojczyzn,
b) postulowanie do powrotu do wartości chrześcijańskich,
c) postulowanie przywrócenia swobód gospodarczych i wymiany handlowej wolnych od  biurokracji i ideologicznych ograniczeń.

Wykład był bardzo interesujący, zwłaszcza w kontekście niedawnych wyborów do Parlamentu Europejskiego, dlatego wielu uczniów zadawało pytania i dyskutowało jeszcze po zakończeniu wykładu. Świadczy to o dużym zainteresowaniu uczniów takimi spotkaniami i ich problematyką.

Uczniowie podziękowali prowadzącemu gromkimi brawami.

Elżbieta Rutkowska