Konferencja

         14 listopada zebranie rodziców rozpoczęło się w sali gimnastycznej od konferencji ks. Kamila Goca „Jak towarzyszyć dzieciom we wzrastaniu w wierze”.
Ks. Kamil wskazał, jak duże znaczenie mają relacje rodzinne w kontekście przeżywania wiary przez dzieci i młodzież.

Zwrócił uwagę na obowiązek rodziców wynikający z prośby o chrzest swych dzieci oraz przyrzeczenia złożonego w czasie zawarcia sakramentu małżeństwa. To rodzina jest pierwszym środowiskiem kształtowania wiary, nie tylko poprzez słowa, ale przede wszystkim przez przykład płynący ze wspólnej modlitwy. Rodzice są pierwszymi katechetami swoich dzieci, to oni pierwsi prowadzą ich do Boga. Ważną przestrzenią przygotowania do uczestnictwa we mszy św. jest doświadczenie stołu domowego, przy którym rodzina powinna kształtować swoje relacje przez spotkania i rozmowy. Konferencja została podparta wieloma przykładami z życia. Dziękujemy bardzo ks. Kamilowi oraz tym, którzy poświęcili swój czas na chwilę refleksji, która uświadamia nam, że wiara to nie tylko modlitwa, ale także codzienne życie.

o. Andrzej Lisiak