Konkurs ekologiczno – przyrodniczy „Z ekologią na Ty”

W dniu 23 maja 2013 roku w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju odbył się etap międzyszkolny konkursu ekologiczno – przyrodniczego „Z ekologią na Ty”. Wzięło w nim udział 11 szkół podstawowych reprezentowanych przez 33 uczniów.
Konkurs składał się z dwóch części: testu z wiedzy ekologiczno – przyrodniczej oraz z wykonania plakatu o tematyce ekologicznej przez reprezentantów poszczególnych szkół.
Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Filipowicz z Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu, drugie- Małgorzata Kurkowska ze Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łowiczu i trzecie- Agnieszka Szachogłuchowicz ze Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łowiczu.
Szkołą, która zdobyła największą ilość punktów była Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu. Prace uczniów były oceniane przez niezależne jury reprezentowane przez Doktorantki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Wszystkie nagrody były ufundowane z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach projektu „Z ekologią na Ty” realizowanego w Pijarskiej Szkole Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. 
Gratulujemy Uczniom i Nauczycielom!!!

Nauczyciel przyrody- Kamila Stępień