Konkurs Fizyczny „Olimpus”

 18 uczniów rozszerzających fizykę z klasy 1PE4 Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu przystąpiło w dniu 9 stycznia 2020 r. do rozwiązywania zadań w Konkursie Fizycznym „Olimpus”.

  Uczestnicy konkursu przez 65 minut zmagali się z trzydziestoma zadaniami zamkniętymi
o różnym stopniu trudności, których tematyka dotyczyła różnych zagadnień fizycznych z zakresu liceum i szkoły podstawowej. Za poprawną odpowiedź uczestnik konkursu otrzymuje 1 punkt, za błędną otrzymuje -1 punkt. Prace sprawdza organizator konkursu w Warszawie na podstawie kart odpowiedzi. Teraz czekamy na rozstrzygnięcie konkursu.

Tekst i fotografie Marek Rybicki