KONKURS FOTOGRAFICZNY „Poranek nad wodą”

Cele konkursu:
1. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą Polski i ochroną wód.
2. Rozwijanie umiejętności obserwacji, inwencji twórczej.
3. Kształtowanie umiejętności prezentacji za pomocą fotografii przez młodzież.

Terminy:
1. Dnia 9 październik 2020 r. – ogłoszenie konkursu
2. Dnia 6 listopada 2020 r. – przekazanie prac na konkurs
3. Dnia 13 listopada 2020 r. – ogłoszenie wyników konkursu