Konkurs na fotografię z wakacji!

2 kategorie wiekowe: szkoła podstawowa, szkoła średnia
2 rodzaje prac: fotografie pojedyncze oraz cykl

Ocenione: pomysł (1), kompozycja (2) i technika wykonania (3).
Publikacja w Naszym Liście (październik)  

Wyłącznie prace zatytułowane! 
Każdy z uczestników może złożyć tylko jedną pracę w każdej z kategorii.

Format: 20×30 cm (lub większe)
Termin: 15 września (środa) 2021 roku, do g. 12.00 (Sekretariat pijarskiej)
Nagrody: Publikacja, wystawa, nagrody rzeczowe…

Szczegóły zasady konkursu: https://pijarska.pl/specjalne-wydanie-naszego-listu/ , s. 35