Konkurs o św. Józefie Kalasancjuszu

Serdecznie zapraszam uczniów klas IV-VI Pijarskiej Szkoły Podstawowej, Pijarskiego Gimnazjum oraz Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju do udziału w konkursie wiedzy o św. Józefie Kalasancjuszu, założycielu Zakonu Pijarów oraz pierwszej bezpłatnej szkoły podstawowej na świecie. Konkurs będzie miał tylko jeden etap pisemny z pytaniami testowymi oraz otwartymi i zostanie przeprowadzony w poniedziałek 21 listopada 2016 roku w naszej szkole. Zgłoszenia do konkursu przyjmują ojcowie Pijarzy do 24 października.Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi podczas obchodów Patrocinium. Poniżej zamieszczam literaturę dla poszczególnych grup wiekowych:

Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI):

1. Tekst pt. „Życiorys Kalasancjusza”
2. „Życie oddane wychowaniu”, Kraków 2008, str. 22-39.
3. S.Giner Guerri, „Święty Józef Kalasancjusz”, Kraków 1994, str.9-24.
4. Duchowość i pedagogia św. Józefa Kalasancjusza, Kraków 2005, str.73-78 (pkt. 55-61)

Gimnazjum:

1. Tekst pt. „Życiorys Kalasancjusza”
2. „Życie oddane wychowaniu”, Kraków 2008, str. 22-39.
3. S.Giner Guerri, „Święty Józef Kalasancjusz”, Kraków 1994, str.9-24, 159-163
4. Duchowość i pedagogia św. Józefa Kalasancjusza, Kraków 2005, str.73-89 (pkt. 55-77)
5. M. Spinelli, „Święty Józef Kalasancjusz – Twórca szkoły powszechnej”, Kraków 2009, str.139-144.

Liceum:

1. Tekst pt. „Życiorys Kalasancjusza”
2. „Życie oddane wychowaniu”, Kraków 2008, str. 22-39.
3. S.Giner Guerri, „Święty Józef Kalasancjusz”, Kraków 1994, str.9-24, 159-163
4. Duchowość i pedagogia św. Józefa Kalasancjusza, Kraków 2005, str.73-110 (pkt. 55-114)
5. M. Spinelli, „Święty Józef Kalasancjusz – Twórca szkoły powszechnej”, Kraków 2009, str.139-144.

W konkursie przewidziane są nagrody za 3 pierwsze miejsca w każdej kategorii wiekowej:

Oprócz nagrody książkowej jest to: bonus wycieczkowy w wysokości – 100 zł za miejsce pierwsze, 60 zł za miejsce drugie i 40 zł za miejsce trzecie.

Materiały do pobrania:

Życiorys Kalasancjusza

Życie oddane wychowaniu

Św. Józef Kalasancjusz – Severino Giner Guerri

Duchowość i pedagogika św. Józefa Kalasancjusza

Św. Józef Kalasancjusz – Mario Spinelli

 

o. Dominik Bochenek