Konkurs rodzinny „Pijarska i ja”

Z okazji obchodów 25. rocznicy powrotu Szkół Pijarskich do Łowicza, Dyrekcja, Samorząd Uczniowski i Ojcowie Pijarzy serdecznie zapraszają uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju i Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu do wzięcia udziału w konkursie rodzinnym pt. „Pijarska i ja”, polegającym na wykonaniu fotografii lub pracy plastycznej. Tematyka dotyczy 25-letniej historii szkoły z uwzględnieniem rozwijanych w niej: pasji, zainteresowań, zdolności i umiejętności.

 • Konkurs jest kierowany do uczniów Szkół Pijarskich(od klasy pierwszej SP do klasy trzeciej LO). Uczniowie szkoły podstawowej mogą zgłaszać prace wykonane wspólnie z rodziną. Termin przynoszenia prac trwa od 23 października do 20 listopada 2020 roku.
 • Prace należy przekazać  opiekunom Samorządu lub o.Dariuszowi Jabłońskiemu.
 • Termin ogłoszenia wyników – 27 listopada 2020r.

     Część fotograficzna

 • Uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy zdjęcia.
 • Fotografie muszą być opatrzone krótkim komentarzem.
 • Zdjęcia przynosimy na pendrive’ach.

    Część plastyczna

 • Praca jest wykonywana indywidualnie (w LO).
 • Uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 • Prace muszą być podpisane (imię i nazwisko, klasa, szkoła).
 • Preferowany format pracy A3.
 • Technika dowolna.

Powodzenia i wspaniałych pomysłów!!!!

 Samorząd Uczniowski