Konkurs wiedzy przyrodniczej „Świetlik”

Dnia 13 marca 2018r. aż 109 uczniów Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych. Organizatorem konkursu jest Fundacja Akademia Młodych Odkrywców w Krakowie.. Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako interesującego i fascynującego źródła wiedzy o otaczającym nas świecie.

Konkurs Świetlik został objęty Honorowym Patronatem przez: Ministra Edukacji Narodowej, Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Wojciecha Nowaka, Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najliczniejszą grupą zmagających się z pytaniami konkursowymi stanowili uczniowie klas I-III (67 osób), a z klas IV- VI wzięły udział 42 osoby. Według niektórych uczniów zadania były trudne. W klasach starszych pojawiały się pytania dotyczące zagadnień z chemii, fizyki i biologii.

Czekamy na ogłoszenie wyników w maju 2018r.