KULminacje są cool?

Przed wizytą w muzeum na wystawie czasowej KULminacje, słowo KUL kojarzyło się młodzieży tylko z angielskim  COOL, czyli fajnie. Podczas zwiedzania dowiedzieli się, że nazwa KUL to skrót od nazwy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, z którego muzeum pochodzą zbiory obecne na wystawie „KULminacje – najpiękniejsze dzieła sztuki ze zbiorów Muzeum KUL”. Dzięki @Łódzkiemu Domowi Kultury trafiły do Łowicza obrazy Jana Matejki, Józefa Pankiewicza, Stanisława Noakowskiego, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Jerzego Turnaua, Józefa Rapackiego, Włodzimierza Tetmajera, Piotra Michałowskiego, Wojciecha Flecka i wielu innych. Uczniowie po obejrzeniu wystawy mieli za zadanie odszukać wybrane obrazy, czy też wykonać szkic wybranego obrazu. Oprócz malarstwa, na wystawie znalazły się również architektoniczne fantazje Stanisława Noakowskiego, który ukończył gimnazjum w Łowiczu (znajdowało się ono w gmachu obecnego muzeum). Podziwialiśmy również zbiory pięknej porcelany z Czech, Niemiec i Chin. Na koniec dostaliśmy zaproszenie na Noc Muzeów 13 maja, gdzie będzie można skonstruować wybraną budowlę z klocków zaprojektowanych w 1922 r. dla przedsiębiorstwa Gnom przez wspomnianego Stanisława Noakowskiego.

Małgorzata Wiśniewska, Anna Rzepecka