Kurs na kierownika wycieczek i obozów wędrownych

2 i 3 grudnia w naszej szkole odbył się kurs na kierownika wycieczek i obozów wędrownych poprowadzony przez panią Marzennę Piwowar – Zrazek. Uczestniczyli w nim nauczyciele, jak również rodzice. Podczas zajęć uczestnicy poznali zasady organizacji wycieczek oraz obozów, stosowne rozporządzenia, sposób uzupełniania stosownych dokumentów. Ponadto uzyskali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nie tylko wiedzę, ponieważ uczestnicy doświadczyli (na sobie), jak pomóc osobie nieprzytomnej, osobie, która doznała zranienia czy zadławienia. Drugiego dnia przygotowywano także plan wycieczki.

Serdeczne podziękowania kierujemy do pani Marzenny Piwowar – Zrazek, która podzieliła się z nami nie tylko wiedzą, lecz również swoim doświadczeniem. Dzięki Pani Piwowar – Zrazek staliśmy się jeszcze bardziej świadomymi organizatorami wycieczek.