Licealiści głosowali …

W związku ze zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi grupa uczniów z klas II realizujących wiedzę o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym, zorganizowała wśród licealistów prawybory do Sejmu RP i Senatu RP.

Najpierw Julia Szymkowicz i Natalia Kosmowska przygotowały dwa rodzaje uproszczonych kart do głosowania. Na karcie do Sejmu RP umieściły komitety wyborcze, z których kandydaci rywalizują o mandat posła z okręgu wyborczego numer 11, natomiast na karcie do Senatu RP znalazły się imiona i nazwiska czworga kandydatów na senatora z okręgu wyborczego numer 25. 

Następnie w poniedziałek 19 października grupa chętnych uczniów przeprowadziła głosowanie wśród młodzieży licealnej, w którym wzięło udział 162 uczniów, co dało 92% frekwencję. Po przeliczeniu głosów okazało się, że komitety wyborcze wystawiające swoich kandydatów do Sejmu RP uzyskały następujące wyniki: PiS – 57 głosów, PO – 17, KORWiN – 32, KUKIZ’15 – 26, NOWOCZESNA – 11, PSL – 3, KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” – 6, Zjednoczona Lewica – 4, Partia Razem – 1, głosów nieważnych było 5.

Natomiast kandydaci do Senatu RP uzyskali: Przemysław Błaszczyk – 66 głosów, Danuta Zakrzewska – 27, Tadeusz Gajda – 13, Dariusz Pigłowski – 48, głosów nieważnych było 8. 

Do Senatu mandat uzyskuje kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów, a więc według pijarskich licealistów mandat taki otrzymałby Przemysław Błaszczyk. Zgodnie z ordynacją do Sejmu RP zdobyte przez komitety wyborcze głosy uczniowie przeliczyli na mandaty według metody d’Hondta. Okazało się, że mandaty uzyskałyby: PiS – 5, PO – 1, KORWiN – 3, KUKIZ’15 – 2, NOWOCZESNA – 1. Pozostałe komitety wyborcze czyli PSL, Partia Razem, KWW Grzegorza Brauna „Szczęść Boże” nie przekroczyłyby 5% progu wyborczego, a koalicja Zjednoczona Lewica 8% progu wyborczego, a więc kandydaci tych komitetów nie weszliby do Sejmu  RP.    

Teraz pijarscy licealiści czekają z ciekawością na ile ich wyniki głosowania będą pokrywały się z wynikami wyborów w Polsce w niedzielę 25 października 2015 r.

Elżbieta Rutkowska