List na Dzień Kalasantyński 25 lipca 2020

  • Słowo Kalasancjusza

Św. Józef Kalasancjusz mówi do mnie w tym miesiącu: ,,Bez modlitwy nie można być w przyjaźni z Bogiem, ponieważ jest ona tak bardzo konieczna człowiekowi i życia wewnętrznego, jak pokarm cielesny dla człowieka życia wewnętrznego”.

  • Pomyśl

Wakacje, długo oczekiwane, piękna pogoda, wyjazdy na urlop, nowe znajomości, nowe przygody. Oderwanie się po ciężkiej pracy, szkole i wielu wyrzeczeniach lub monotonii dnia powszechnego. To czas, kiedy możemy ładować ,,akumulatory”, odzyskiwać utracone siły, energie i radość. Czas wakacji, to czas odpoczynku, ale nie urlop od Pana Boga. Wakacje nie zwalniają nas z tego obowiązku, powinny stać się dodatkową możliwością pogłębiania swojej modlitwy i okazją do dłuższej rozmowy z Bogiem o swoich osobistych sprawach. Codzienna modlitwa jest pokarmem duszy, to dzięki niej nasze serca stają się czyste, jest warunkiem trwania i wzrastania w Bogu, miłowanie go.

  • Pomódl się

-Św. Józefie Kalasancjuszu, otaczaj nas opieką w czasie wypoczynku wakacyjnego, niech Twoje słowa prowadzą nas ku mądrości!