Listopadowe wspomnienie

Koniec października i pierwsze dni listopadowe to czas na wspominanie tych, co odeszli na zawsze. Młodzież naszych szkół pamięta nie tylko o swoich bliskich zmarłych ale także o bohaterach, którzy walczyli i ginęli za naszą Ojczyznę. W ostatnią środę i czwartek października przedstawiciele Samorządów Uczniowskich naszych szkół wraz z opiekunami, na znak pamięci odwiedzili groby poległych żołnierzy spoczywających na łowickich cmentarzach oraz zawiesili szarfy biało-czerwone. Oddali również hołd bohaterom przy łowickich pomnikach.