MAJA LAUREATKĄ Z GEOGRAFII

     Maja Czerwińska uczennica klasy ósmej Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020  została laureatką Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii dla Uczniów Szkół Podstawowych.

Do konkursu przygotowywała  Maję pani Ewelina Kwaczyńska, nauczyciel geografii w Szkołach Pijarskich.

    Konkurs  był  na bardzo wysokim poziomie. W całym województwie łódzkim  tytuł laureata uzyskało tylko 10 uczniów. Konkurs obejmował  treści kształcenia zawarte w podstawie programowej z geografii, wiedzę i umiejętności poszerzające treści o ok. 30%  oraz znajomość artykułów  zawartych   w  „Geografii w szkole ” i  „Poznaj świat ”. Niezbędnymi źródłami wiedzy były również  Atlas Geograficzny Świat, Polska, Szkolny Słownik Geograficzny, Świat w liczbach oraz strony Głównego Urzędu Statystycznego. 

    Aby przystąpić do konkursu trzeba mieć duże zamiłowanie do przedmiotu i  motywację, że można znaleźć się wśród najlepszych uczniów. Trzeba bardziej uwierzyć w siebie i mieć świadomość, że zdobywanie wiedzy i umiejętności ma sens. Maja to wszystko świetnie rozumiała, podjęła wyzwanie, poświęciła dużo czasu na naukę i ciężko pracowała. Chętnie uczestniczyła w zajęciach dodatkowych, gdzie rozwijała zainteresowania geograficzne, poszerzała swoją wiedzę o treści wykraczające poza podstawę programową. Czytała i analizowała artykuły z czasopism konkursowych. Z wielkim zaciekawieniem uczestniczyła w lekcjach geografii w liceum.  Rozwiązała ogromne ilości testów. Była dobrze przygotowana, dlatego zadania konkursowe  jej nie zaskoczyły.

    Maja zdobyła tytuł laureata, a także doświadczenie w opanowaniu stresu, satysfakcję z możliwości pokazania swoich umiejętności oraz rozległą wiedzę z zakresu geografii fizycznej,  społeczno – gospodarczej oraz regionalnej. 

    Wyzwanie było duże, ale  wspierana mocno przez szkołę i Rodziców,  uwierzyła w  siebie,  swoje możliwości 
i  odniosła sukces.  Gratuluję Mai. 

                                            Ewelina Kwaczyńska