Marcin Gołębiewski w kolejnym etapie 43 Olimpiady Języka Angielskiego

     We wtorek 28 stycznia uczeń  klasy I PE Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu – Marcin Gołębiewski wziął udział w kolejnym już etapie  43 Olimpiady Języka Angielskiego, której organizatorem jest Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego.

Celem olimpiady jest aktywizacja uczniów, by poprzez celowe zdobywanie wiadomości podnosili ogólny poziom wiedzy, przygotowując się tym samym znacznie lepiej do samodzielnego studiowania. Celem Olimpiady jest również lepsze przygotowanie przyszłych kandydatów na studia neofilologiczne z zakresu filologii angielskiej.

            Olimpiada składa się z trzech etapów, z których etap II i III są dwustopniowe. Pierwszy etap olimpiady  w postaci testu sprawdzającego wiedzę leksykalno-gramatyczną odbył się w szkole 12 listopada minionego roku. Spośród kilku uczniów, którzy podeszli do pierwszego etapu, tylko Marcin zakwalifikował się do następnego. Drugi etap, który odbył się w na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, składał się z dwóch części – pisemnej i ustnej. Po pomyślnym przejściu części pisemnej, gdzie uczniowie ponownie musieli zmierzyć się z testem leksykalno-gramatycznym o odpowiednio wyższym, w stosunku do pierwszego etapu, stopniu trudności, Marcin został zaproszony na część ustną. Wszyscy zawodnicy przystępujący do egzaminów ustnych  mieli:

  1. przeczytać min. trzy książki z zakresu literatury angielskiej,
    2. przeczytać min. trzy książki z zakresu literatury amerykańskiej,
    3. opracować  wiadomości z zakresu historii, geografii, polityki oraz życia codziennego Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

            W chwili obecnej czekamy na wyniki licząc na to, że Marcin przejdzie do trzeciego, ostatniego już etapu olimpiady i znajdzie się w ścisłej czołówce uczniów, którzy mogą pochwalić się fantastyczną znajomością języka angielskiego.

Iwona Jóźwiak