Matury rozpoczęte

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Jak co roku, kiedy rozkwitają kasztany i kończy się długi weekend majowy, absolwenci klas trzecich rozpoczynają „maraton” maturalny.

4 maja jako pierwszy odbył się egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Na poziomie podstawowym maturzyści mieli wybrać jeden z dwóch tematów i napisać wypracowanie. Pierwszy brzmiał: „Tęsknota – siła niszcząca czy budująca ludzkie życie? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu 'Lalki’, całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury”.

Wybierając drugie zadanie, należało zinterpretować wiersz Ernesta Brylla. Uczniowie musieli także podać odpowiedzi do zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym pytań. Wśród nich były zadania dotyczące fragmentu wystąpienia Tadeusza Różewicza podczas uroczystości nadania mu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Śląskiego oraz tekst o problemach w porozumiewaniu się.

Chętni mogli pisać także egzamin z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Maturzyści musieli napisać wypracowanie na jeden z dwóch tematów. W pierwszym należało określić, jak problem podejmuje Bogdan Zeler w tekście „Poezja i filozofia”. Drugi temat była to analiza porównawcza dwóch tekstów: „Nerwów” Cypriana Kamila Norwida i „Pod Dworcem Głównym w Warszawie” Józefa Czechowicza.

Opinie jak zwykle są podzielone, choć ogólnie można stwierdzić, że uczniowie wychodzili z egzaminu zadowoleni i gotowi do podjęcia kolejnych wyzwań.

„Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że nikt nie spodziewał się, że na wypracowaniu znowu pojawi się „Lalka”. Większość z nas stawiała na „Dziady”, więc byliśmy zaskoczeni widząc „Lalkę” kolejny raz. Sama matura nie była trudna, wypracowanie było przyjemne do pisania, a temat na tyle szeroki, że wiele utworów do niego pasowało. Większy problem mogły sprawić zadania z czytania ze zrozumieniem. Szczególnie ten pierwszy tekst mógł być nieco problematyczny. Mimo wszystko maturę oceniam na dość prostą i z pewnością wszyscy sobie poradzili.”
Aleksandra Galas

„Matura z polskiego na pewno wielu uczniów zaskoczyła, ponieważ spodziewaliśmy się innego tematu wypracowania. Myśleliśmy, iż będzie on skupiał się na motywie patriotyzmu, walki o ojczyznę, może postaw wobec niewoli, ponieważ w tym roku obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Stąd też większość moich rówieśników myślała także, że do tematu autorzy matury dadzą nam tekst z lektury „ogwiazdkowanej”, której dawno na maturze nie było, czyli „Dziadów cz.III”.”
Konrad Mika