Maturzyści w Centrum Atomistyki w Świerku

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Tradycją naszej szkoły stał się udział młodzieży w wycieczce edukacyjnej do Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Wyjazd ten to nietypowa lekcja fizyki, w której w dniu 09-02-2017 r. udział wzięło 25 uczniów z klasy 3PE.

Uczestniczyliśmy w wykładach i pokazach nt.: „Promieniowanie elektromagnetyczne”, „Promieniotwórczość, promieniowanie jonizujące”, „Budowa i zasada działania oraz zastosowanie reaktora jądrowego”.

Zwiedzaliśmy jedyny w Polsce reaktor jądrowy „Maria” (uruchomiony w 1974r.) dzięki któremu można napromieniowywać materiały do produkcji radioizotopów używanych m.in. przez polskie ośrodki medyczne, neutronowo domieszkować materiały półprzewodnikowe i prowadzić wiele badań naukowych i technologicznych z dziedziny fizyki subatomowej. Oglądaliśmy wnętrze reaktora jądrowego w czasie jego pracy.

Wizyta w Centrum Badań Jądrowych w Świerku, to propagowanie wiedzy o promieniotwórczości, fizyce i technice jądrowej, zastosowaniach fizyki jądrowej w   medycynie i innych dziedzinach nauki.

Pobyt w Ośrodku Atomistyki w Świerku zachęca do dalszego zgłębiania tematu promieniotwórczości i technik jądrowych, bez których coraz trudniej o energię potrzebną do podtrzymania i rozwoju cywilizacji XXI wieku.

Justyna Kurek, 3PE