Mikrobiologia – wczoraj, dziś i jutro

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Kolejny raz mamy przyjemność uczestniczyć w zajęciach Instytutu Kreatywnej Biologii (IKB) – projekcie Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych, zainteresowanych naukami przyrodniczymi, biomedycznymi oraz ekologią, jeżdżąc przynajmniej raz w miesiącu na wykłady tematyczne. 15 grudnia 2017 odbyło się już trzecie spotkanie z tej serii.

Wykład, który szczególnie nas zainteresował podejmował temat osiągnięć w zakresie mikrobiologii, a także dyskusji na temat wyzwań, jakie stoją przed mikrobiologami w ochronie zdrowia ludzi i zwierząt, jak również w przemyśle i ochronie środowiska.

Jak się dowiedzieliśmy – obecne badania generują postęp w wykrywaniu, leczeniu i profilaktyce chorób zakaźnych, które stanowią globalne zagrożenia, m. in. gruźlica, choroba wrzodowa i jej pochodna – choroba niedokrwienna serca, bakteryjne zakażenia układu moczowego, toksoplazmoza, choroby alergiczne, grzybice i wiele innych. Ponadto badania mikrobiologiczne odgrywają kluczową rolę nie tylko w diagnostyce chorób zakaźnych, ale także w opracowywaniu biopreparatów, w tym szczepionek profilaktycznych, które chronią przed rozwojem takich chorób i zapobiegają ich transmisji. Mikrobiolodzy poszukują nowych leków, w związku z rosnącą opornością bakterii na powszechnie stosowane antybiotyki. Dlatego też osiągnięcia w mikrobiologii przemysłowej i biotechnologii mikrobiologicznej służą wszechstronnie ludziom i są również niezwykle ważne dla utrzymania równowagi i bezpieczeństwa środowiska naturalnego.

Wykład ten dał nam możliwość zdobycia wiedzy, do której nie mamy dostępu w szkole ani w mediach społecznościowych oraz szansę zawarcia interesujących znajomości z innymi miłośnikami biologii i chemii.

Zosia Błaszczyk i Dominik Jasiński