Młodzi miłośnicy Francji w finale I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji „Bonjour la France!”

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.Pierwsza edycja Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Francji „Bonjour la France!” dla szkół podstawowych spotkała się z dużym zainteresowaniem młodzieży. Do współzawodnictwa przystąpiło około stu uczniów z kilkunastu szkół z Łodzi, Skierniewic, Zgierza, Aleksandrowa Łódzkiego i Łowicza. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu testu składającego się z 50 pytań dotyczących dziesięciu obszarów tematycznych: symbole Francji – słynni Francuzi, ustrój polityczny, historia, geografia, zabytki Paryża, kuchnia francuska, kino, muzyka, życie codzienne.

Do etapu okręgowego awansowało 24 uczniów. Tu podobnie należało rozwiązać test wiedzy. W ten sposób zostało wyłonionych dziesięciu finalistów, wśród których znalazło się pięcioro uczniów z Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu. Są to uczniowie klas VII: Aleksandra Wielgomas i Maria Kolos oraz klasy VI: Stanisław Wiśniewski, Szymon Miterka i Antoni Gasik. Intensywne przygotowania do konkursu trwały już od stycznia. Uczniowie podeszli do nich z dużym zapałem i entuzjazmem, co zaowocowało bardzo dobrym wynikiem. Ostatni etap wojewódzki odbędzie się 16 marca w SP 116 w Łodzi, która jest organizatorem konkursu. Zostanie on przeprowadzony w formie ustnej (na wzór znanego teleturnieju 1 z 10). Uczniowie będą odpowiadać na pytania zadawane przez prowadzącego, aż do momentu wyłonienia laureata konkursu.

Konkurs wpisuje się w kalendarz wydarzeń związanych ze świętowaniem Frankofonii, tradycyjnie już jest to miesiąc marzec. Patronat nad konkursem objął Konsulat Honorowy Francji w Łodzi, Alliance Française, Institut Français, Stowarzyszenie Łódzkie Bardziej Francuskie i szkoły dwujęzyczne z Łodzi.

Małgorzata Wiśniewska