Modlitwą rodziców za dzieci z indywidualnym błogosławieństwem

W piątkowy wieczór 09.10 w naszym kościele pijarskim w Łowiczu rodziny spotkały się z Panem Jezusem na adoracji prosząc o błogosławieństwo Boże i ochronę, a także pomnożenie miłości. Zawieszenie ojców odczytał jeden z tatów. Na zakończenie odczytane zostało słowo Boże z księgi proroka Jeremiasza 29, 4 -14. Mówili ono o tym, że Bóg daje swą łaskę tym, którzy To szukają, nawet w obliczu przeżywanych trudności.

Niech ta modlitwa przyniesie błogosławione owoce.