Na Olimpiadę Filozoficzną z Pijarskiej

Pijarska nie odpuszcza…, a już z filozofii na pewno! W roku szkolnym 2022/2023 na przygotowanie się do tegorocznej olimpiady filozoficznej zdecydowało się 6 uczniów. Wcześniej były to 1-2 osoby. Cóż…, do odważnych świat należy. Fortuna fortis adiuvat! (łac. Śmiałym sprzyja szczęście). Czy to zawołanie Terencjusza działa? Sprawdzimy. Kto nie spróbuje, nie będzie wiedział. 

Jeszcze nigdy aż tylu uczniów Pijarskiej nie złożyło prac. Na zajęcia chodzi łącznie 8 osób, a prace złożyło 6 z nich. Tyle też awansowało i 18 lutego br. pojedzie do Skierniewic na eliminacje rejonowe XXXV Olimpiady Filozoficznej dla licealistów.

Temat nie jest łatwy. Zwłaszcza, że w Pijarskiej realizowany jest jednoroczny kurs filozofii w klasach pierwszych LO. Trudno oczekiwać, żeby w tej formule zrealizowano cały zakres przedmiotu dla szkoły średniej. Dlatego dla chętnych, prowadzone są zajęcia dodatkowe z filozofii – 1 godzina w sobotę. Kto ma siłę, może przychodzić. Można traktować te zajęcia jako przygotowanie do matury lub przygotowanie do olimpiady. A najlepiej pomyśleć i o tym, i o tym.

Dużą część wymaganych zagadnień olimpijczyk uzupełnia samodzielnie – w Pijarskiej otrzymuje roczny kurs przedmiotu, organizowane zajęcia dodatkowe i możliwość konsultacji z nauczycielem. Przygotowania to wielki wysiłek, intensywna nauka i liczne lektury. Wymaga to samodzielności i dobrego zorganizowania. Nauczyciel może inspirować, ale z ogromem materiału uczeń zmierzy się sam. Opiekunem pijarskich olimpijczyków jest p. Paweł Kolas – nauczyciel filozofii w PLO.

Olimpiada filozoficzna składa się z 3 etapów. Pierwszy to napisanie samodzielnej pracy filozoficznej na wybrany przez siebie temat z listy, ogłoszonej przez Komitet OF w wakacje. Praca ta powinna być napisana samodzielnie, a do oceny przez Komitet Rejonowy OF przesyła ją opiekun. Uczniowie Pijarskiej pisali o filozoficznych uwarunkowaniach literatury i sztuki (1), o wojnie sprawiedliwiej (2), o opinii starożytnych filozofów na temat wegetarianizmu (1), o kantowskich pytaniach dotyczących świata (1) i wyborze pomiędzy światem realnym i wirtualnym, który podjąć musi każdy człowiek (1). W tym roku najlepsza z prac z Pijarskiej zdobyła  29 na 30 możliwych punktów!

By ją napisać trzeba wykazać się znajomością prac filozofów, umieć zgodnie z regułami cytować źródła, a także przygotować bibliografię. Etap rejonowy, na który czekamy, odbędzie się 18 lutego br. w Skierniewicach. Składa się z 2 części: napisanego przez ucznia eseju filozoficznego na zadany temat (olimpijczycy otrzymają 3 tematy do wyboru i pracują 2,5 godziny) i testu z wiedzy filozoficznej (test wyboru – jedno- i wielokrotnego, uzupełnianie treści tekstów, ich interpretacja, definiowanie pojęć, sprawdzenie znajomości poglądów filozofów i kierunków, cześć z logiki formalnej i rachunku zdań itp.). Etap ten wyłoni uczniów, którzy otrzymają rekomendację z etapu rejonowego na centralny. Niezbędnym jest uzyskanie możliwie wysokiej punktacji za pracę i test, ale decyzję o zaproszeniu olimpijczyka do Warszawy podejmie Komitet Centralny OF w Warszawie. Dopiero wtedy, olimpijczyk ma szansę na tytuł finalisty lub laureata.

Analizowana jest ponownie praca etapu szkolnego i eseju z zawodów. W ubiegłym roku rekomendację otrzymało w Skierniewicach 3 uczniów, wśród nich Agata Strugińska ówczesna maturzystka, finalistka XXXIV OF, dziś studentka prawa UW w Warszawie.

O przygodach uczniów Pijarskiej jeszcze napiszę, gdy dowiemy się, jak poszły im się zawody rejonowe. Zanim tam pojadą, wezmą jeszcze udział w warsztatach filozoficznych, które odbędą się w najbliższych dniach w Skierniewicach.

Wszyscy biorący udział w tegorocznej edycji OF to uczniowie pierwszej i drugiej klasy PLO. Jadą zbierać doświadczenia i podglądać bardziej doświadczonych uczestników. Trzymamy za nich kciuki i wierzymy, że w ich sprawie Terencjusz miał rację. Fortuna fortis adiuvat! Trzymamy kciuki.

Julia Skonieczna, III HL PLO