Na warsztatach w The European Biology Molecular Laboratory

W ostatni  wtorek, 18 maja,  tak jak wielu naszych międzynarodowych rówieśników, mieliśmy okazję wziąć udział w warsztatach organizowanych przez Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej, czyli międzynarodową organizację badawczą państw europejskich, specjalizującą się w prowadzeniu badań podstawowych w dziedzinie nauk przyrodniczych. Niezwykle ciekawe wykłady prowadzone były w języku angielskim przez samych naukowców pracujących w instytucie badawczym EMBL.

Warsztaty rozpoczęła Pani Shweta Gaikwad. W interesujący sposób przedstawiła nam czym zajmuje się EMBL. Opowiedziała czym jest biologia molekularna i dlaczego jest tak istotną dziedziną nauki. Następnie dr hab. Alberto Hernandez Armendariz ukazał nam swoją drogę akademicką, która umożliwiła mu zostanie naukowcem i pracowanie w jednym z największych instytutów w Europie. Zobrazował , jak wygląda życie badacza i nie zapomniał wpleść wielu zabawnych anegdot. Natomiast dr hab. Nikolay Dobrev objaśnił na czym polegają jego badania. Na co dzień zajmuje się zjawiskiem krystalizacji białek. Używa do tego specjalistycznego sprzętu, aby sprawić by “niewidzialne stało się widzialne” – zgodnie z nazwą jego modułu. Dodatkowo wszyscy naukowcy chętnie odpowiadali na nasze pytania i zapewniali nas, że aby zostać jednym z nich, wcale nie trzeba być geniuszem.

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za możliwość wysłuchania wykładów i wzbudzenie w nas ciekawości do głębszego poznawania biologii.

                                                                                              Zuzanna Pawłowska