Nagroda dla „złotego nauczyciela”

Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II

Z wielką radością i dumą informujemy, że dzielący się wiedzą aż z trzech przedmiotów nauczyciel, niestrudzony wychowawca, zarażający pasją historyk, biegły dyplomata (w końcu uczący wiedzy o społeczeństwie i rozwiązujący wszelkie spory w III a), świetny „trener” przygotowujący uczniów do konkursów i stojący z nimi zawsze na podium – pani Joanna Kucharek – została uhonorowana Nagrodą Łódzkiego Kuratora Oświaty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.  

Pani Kucharek serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.