Najlepsi uczniowie w konkursie „Fascynująca Fizyka”

Konkurs    W dniu 4 października 2018 r. odbyły się szkolne eliminacje XV Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka” dla szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Konkurs jest czteroetapowy. Szkolne eliminacje polegają na rozwiązaniu testu zawierającego 30 pytań zamkniętych
i trwały 90 minut.

Do konkursu przystąpiło 21 uczniów Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego Królowej Pokoju w Łowiczu: 18 z klasy 2PE i 2BCh i 3 uczniów z klasy 3PE.

Do etapu międzyszkolnego zakwalifikowali się następujący uczniowie:
z klas drugich: Katarzyna Majer i Martyna Mazgaj – nauczyciel Marek Rybicki,

z klas trzecich: Szymon Kuś, Dominik Fudała i Mikołaj Kądzielawski – nauczyciel Magdalena Tarka.

Drugi etap konkursu odbędzie się w listopadzie na Politechnice Łódzkiej i polega na rozwiązaniu serii krótkich zadań otwartych i uzupełnieniu karty odpowiedzi wynikami. Zwycięzcom I etapu konkursu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych etapach Konkursu Fizycznego „Fascynująca Fizyka”.

Marek Rybicki