Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 w naszych szkołach

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 to największy w Polsce program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowany jednocześnie do bibliotek jak i do czytelników. Celem programu jest rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, uatrakcyjnianie księgozbiorów bibliotek szkolnych oraz wzmocnienie potencjału i roli biblioteki. Umiejętność czytania ze zrozumieniem warunkuje aktywny udział w życiu społecznym

Nasze szkoły już trzykrotnie były beneficjentami poprzednich edycji konkursu, dzięki czemu nasza biblioteka zakupiła książki za łączną kwotę ponad 30 000 złotych.

 W tym roku  kolejny wniosek przygotowany przez nauczycieli- bibliotekarzy  został pozytywnie oceniony przez wojewodę i otrzymaliśmy wsparcie finansowe w wysokości 12 000 złotych, wkład własny szkoły to 3 000 zł, łącznie mamy do wydania 15 000 złotych. Za tę kwotę zakupimy nowości czytelnicze, nagrody książkowe dla uczniów biorących udział w konkursach promujących czytelnictwo oraz komputer do  biblioteki szkolnej.

Cały czas staramy się przyciągać uczniów do biblioteki, dbamy o to aby księgozbiór był atrakcyjny i coraz bogatszy. Organizujemy akcje, konkursy, imprezy czytelnicze. W codziennej pracy z uczniami przyswieca nam zdanie Wisławy Szymborskiej „Czytanie to najpiękniejsza  zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”. 

Udział w NPRC 2.0 umożliwi zakup wielu atrakcyjnych pozycji, przyciągnie do biblioteki nowych czytelników, pomoże kształtować dobre nawyki spędzania wolnego czasu, przełoży się na rozwój i kompetencje naszych uczniów.

Już od września 2024 zapraszamy do biblioteki szkolnej po nowe książki oraz do udziału w projektach i akcjach towarzyszących programowi.