Nasi nauczyciele na III Ogólnopolskim Kongresie Nauczycieli Matematyki

W dniu 13.04.2018. w Hotelu Novotel Warszawa Airport w Warszawie wydawca czasopisma ,,Matematyka’’ zorganizował Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Matematyki. W konferencji uczestniczyła pani Ewa Staniszewska i pani Anna Wojtasiak – nauczycielki matematyki Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu. Program kongresu obejmował trzy panele wykładowe oraz lekcje pokazową.

Panel I:
• Nowe technologie na zajęciach – nieszablonowe rozwiązania, które zwiększą zaangażowanie oraz wyniki uczniów – prelegent Robert Baca
• Odczarować algebrę – prelegent Anna Lewandowska-Muller

Przedstawiono pakiet niestandardowych pomocy, które wprowadzą nową jakość na zajęciach, jak np. matematyczny escape room, gamifikacja i gry edukacyjne, autorskie pomysły na prowadzenie zajęć, które celują w zainteresowania uczniów – tablice interaktywne, facebook oraz aplikacje mobilne oraz jak pomóc na zajęciach słabszym uczniom i podtrzymać zainteresowanie wśród całej grupy.

Panel II:
• Kształtowanie kompetencji nowoczesnego nauczyciela w kontekście współpracy z uczniem – prelegent Dariusz Kulma
• Od zeszytu do matematyki do OK zeszytu – jak z nudnego, lekceważonego zeszytu uczynić narzędzie, dzięki któremu uczeń chce dokumentować swój proces uczenia się, zaś nauczyciel skuteczniej naucza – prelegent Marzenna Dąbrowska

Panel III:
• Matematyka dla odważnych – zadania, ćwiczenia, prace domowe oraz oceny jako element efektywnego uczenia – prelegent Tomasz Szwed
• Lekcja pokazowa: Jak przeprowadzić z uczniami zajęcia z GeoGebrą – Bronisław Pabich

Tematem konferencji były problemy z jakimi spotykamy się w procesie nauczania i co nam podpowiada neurodydaktyka, czyli jak efektywniej uczyć dzięki odpowiednim relacjom i budowaniu atmosfery w klasie, jak odpowiednio rozmawiać z uczniem, aby zachęcić go do nauki, jak właściwie przekazywać wiedzę uczniom, skuteczniej, lepiej, z sukcesem przygotować do egzaminów, jak zaciekawić uczniów matematyką, wykorzystując rzeczywistość w której funkcjonują na co dzień.

Dowiedzieliśmy się, jak rozwiązać równanie kwadratowe za pomocą cyrkla i GeoGebry oraz w jaki sposób obliczyć objętość kuli, inaczej niż zaproponował to Archimedes.