Nauka popłaca

Podczas uroczystych obchodów tegorocznego Patrocinium zostały wręczone, wzorem poprzednich lat,  stypendia kalasantyńskie przeznaczone dla uczniów liceum, którzy podczas nauki w gimnazjum zdobyli tytuł finalisty bądź laureata. W tym roku jednym ze szczęśliwców była Monika Góra – laureatka etapu wojewódzkiego w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Czasach i Osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II  „Papież Słowian”. Otrzymała ona 1200 zł. Radość mogliśmy też zaobserwować u Dawida Gałązki – finalisty w Wojewódzkim Konkursie Przedmiotowym z Historii organizowanym przez Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz u Konrada Miki – finalisty w Wojewódzkim Konkursie przedmiotowym z Języka polskiego. Obydwoje otrzymali zastrzyk gotówki w kwocie 800 zł. Serdecznie gratulujemy, a wszystkich  gimnazjalistów zachęcamy do wytężonej pracy umysłowej, gdyż jak widzimy nauka popłaca.