Niezwykły gość

25 czerwca 2014 r. przyjechał do naszej szkoły ks. Pierto Zorca. Jest on włoskim kapłanem, który od ponad trzydziestu lat pielgrzymuje do Medziugorje. Pojawił się na modlitwie porannej do kaplicy szkolnej. Na zakończenie modlitwy wyjaśnił tajemnicę malowidła, znajdującego się w kaplicy szkolnej. Przedstawia ono Matkę Bożą Królową Pokoju, szóstkę dzieci widzących, krzyż znak ofiary Chrystusa dla zbawienia wszystkich ludzi.

Objawienia rozpoczęły się trzydzieści trzy lata temu. Wówczas dzieci widzące Matkę Bożą miały od 10 do 16 lat. Matka Boża przekazuje regularne orędzia widzącym, w których wzywa do modlitwy pokuty i nawrócenia w intencji pokoju na świecie. Ukazuje trudną walkę z szatanem i wzywa do wstąpienia w szeregi wiernych jej Niepokalanemu Sercu, które ostatecznie zwycięży. 

Na spotkaniu z dziećmi i młodzieżą na sali gimnastycznej ks. Pietro opowiadał o osobistym pielgrzymowaniu do Medziugorje, o spotkaniach z Matką Bożą i widzącymi. Początki objawień w Medziugorje były bardzo trudne. Dzieci doświadczyły niezrozumienia, prześladowania ze strony milicji i władz, które widziały w przekazywanych objawieniach zagrożenie dla władzy komunistycznego państwa. Wiara dzieci czyniła cuda i spowodowała nawrócenia księży z parafii, potem mieszkańców Medziugorje. Wiele ludzi zaczęło pielgrzymować do Medziugorje. Zaczęły się cuda. Pielgrzymi wracali radośni, pełni pokoju. Matka Boża ciągle prosi o modlitwę mówił ks. Pietro. Szczególnie o wspólnotową modlitwę różańcową, czytanie Pisma Świętego, głębokie przeżywanie Mszy świętej i regularną spowiedź co miesiąc. ks. Pietro na końcu spotkania zawierzył wszystkich obecnych Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Matki Bożej, a wszyscy obecni kapłani udzieli błogosławieństwa.   

o. Edward Leśniak SP