Nowy biskup pomocniczy diecezji łowickiej

Nowy biskup pomocniczy diecezji łowickiej ks. Wojciech Osial przyjął w katedrze w Łowiczu święcenia biskupie. Głównym konsekratorem był bp ordynariusz Andrzej Dziuba. W uroczystej Mszy Świętej uczestniczyli: o. Marian, o. Jerzy, o. Dominik, o. Dariusz, oraz Pan dyrektor Przemysław Jabłoński, i uczniowie, z szkolnym sztandarem.

Wobec wspólnoty zebranych biskupów z Polski, gości, a także licznie zebranych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych z Łowicza, nowy biskup ślubował m.in., że będzie wiernie pełnić powierzony mu urząd, nieustannie głosić Ewangelię, strzec wiary, troszczyć się o Kościół i być miłosiernym dla ubogich.

Jak we wszystkich ważnych momentach, podczas święceń została odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Potem nastąpił obrzęd nałożenia rąk i modlitwa święceń, a także namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów: pierścienia, mitry i pastorału.

Biskup nominat na swoją dewizę biskupią obrał słowa: „Pan patrzy w serce”, bp Wojciech podkreślił, że Bóg nie ocenia powierzchownie, ale z nieskończoną miłością pochyla się nad nami grzesznikami. W swoim przemówieniu na końcu Eucharystii bp Wojciech pokornie poprosił wszystkich zebranych o modlitwę: „Módlcie się, abym umiał naśladować, abym miał siłę naśladować Pana Jezusa, który jak boski pelikan oddaje swoje życie za innych”.