Nowy projekt „Innowatorium” w naszym liceum

      W czwartek 29 listopada uczniowie klasy drugiej, rozszerzający wiedzę o społeczeństwie i klasy IH wzięli udział w warsztatach organizowanych przez Fundację Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”. To już po raz drugi fundacja ta organizuje zajęcia dla uczniów naszego liceum.

      Podzieleni na dwie grupy przez 4 godziny lekcyjne rozmawialiśmy o szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej i braliśmy udział w autorskiej grze planszowej. Sprawdziliśmy jak dobrze znamy Łowicz poprzez ułożenie mapy miasta ze specjalnych puzzli, a następnie mówiliśmy o tym, co chcemy zmienić i jakie mamy na to pomysły. Wbrew pozorom to nie brak Mc’Donalds i miejsc masowej kultury uznaliśmy za główny problem młodych ludzi w Łowiczu, ale przyszłe miejsca pracy były dla nas ważniejsze. Poruszyliśmy kwestie udziału młodych ludzi w społeczeństwie, a to zmusiło nas do refleksji, co my moglibyśmy zrobić dla naszego miasta.

       Ostatnią godzinę warsztatów poświęciliśmy na układaniu pytań dla zaproszonych gości na piątkową debatę.

       W debacie tej uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych i drugich liceum, a poprowadził ją absolwent naszego liceum – obecnie student prawa UW Mateusz Gawroński. Na debatę przybyli zaproszeni goście: p. Kamil Sobol – prezes Łowickiej Akademii Sportu, p. Paweł Kolas – kandydat na burmistrza Łowicza i nauczyciel filozofii w naszym liceum, p. Robert Wójcik – dyrektor PCPR i radny miejski oraz p. Krzysztof Górski – radny powiatowy.

       Debata została podzielona na dwie części. W pierwszej goście odpowiadali na pytania ułożone przez nas dzień wcześniej. Dotyczyły one sposobów zachęcania do pozostania młodych ludzi w Łowiczu, kwestii angażowania się ich w życie miasta, ułatwienia podejmowania działalności gospodarczej, budżetu obywatelskiego, konsultowania i zasięgania opinii młodych mieszkańców oraz szeroko pojętych miejsc i imprez kulturalnych w mieście.

       W drugiej części debaty uczniowie siedzący w sali mieli możliwość zadawania pytań. Dotyczyły one między innymi możliwości rozwijania swoich zainteresowań, kwestii bezpieczeństwa nastolatków w Łowiczu zwłaszcza po zmierzchu, czy dostosowania komunikacji miejskiej do zajęć lekcyjnych i skorelowania jej z komunikacją kolejową. Poruszony został również temat modnych ostatnio start-upów.

       Zaproszeni goście starali się obszernie i szczegółowo odpowiadać na pytania. Mieli różne propozycje rozwiązań poruszanych kwestii, czasem się ze sobą nie zgadzali, ale wszyscy byli bardzo otwarci i chętnie nas słuchali.

       Moim zdaniem, najważniejszym wnioskiem debaty była chęć zmieniania naszego miasta na lepsze, a kluczem do tego powinno być zatrzymanie wykształconych młodych ludzi poprzez stwarzanie nowych miejsc pracy i angażowanie ich w różną działalność społeczną.

       Uważam, że zarówno warsztaty jak i debata były bardzo ciekawe i uświadomiły mi, co jest problemem naszego miasta i co my jako młodzi mieszkańcy możemy w nim zmienić.

 

                                                                                              Klaudia Czajka z kl. IIPE