O projekcie TIK na TAK

Bierzemy udział w konkursie marszałkowskim. Ma on na celu podniesienie kompetencji cyfrowych oraz wyposażenie szkoły w najnowsze pomoce dydaktyczne: drukarki 3D, tablety graficzne oraz pracownię robotyczną. Tym samym szkoła pragnie wspierać uczniów w szybko zmieniającym się świecie. Nauczyciele widzą, z jaką łatwością korzystają oni z technologii cyfrowej, dlatego pragną rozwijać ich zainteresowania.

W ramach projektu powstanie kolejna pracownia komputerowa i pozyskać narzędzia TIK (Technologie Informacyjno – Komunikacyjne). Najmłodsi uczniowie otrzymają również mikroskopy oraz maty do kodowania. Ponadto szkoła chciałaby także rozwinąć działalność artystyczną oraz dziennikarską uczniów poprzez prowadzenie studia telewizyjnego, kurs montażu filmowego oraz zajęcia z grafiki komputerowej dla licealistów.

W oparciu o zakupiony sprzęt planowane jest od nowego roku prowadzenie następujących zajęć:

  1. Robotyka dla uczniów klas I-VIII.
  2. Grafika komputerowa i programowanie.
  3. Zajęcia dziennikarskie – studio telewizyjne.
  4. Zajęcia z montażu filmowego.
  5. Drukowanie 3D.