Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. Z tej okazji zaprosiliśmy wszystkich nauczycieli do czytania uczniom ciekawych lektur na swoich lekcjach. Jaki jest cel tej akcji?

Czytanie poszerza słownictwo, rozwija wyobraźnię i wrażliwość. Niezaprzeczalną zaletą głośnego czytania jest mimowolna nauka języka. Używanie bogatego i pięknego słownictwa, umiejętność prowadzenia ciekawej konwersacji, łatwość publicznego wypowiadania się w sposób jasny, logiczny i obrazowy to atuty niezbędne w życiu społecznym.

 Przy pomocy książek „wyposażamy” umysły i serca słuchaczy – wpływamy na ich język i wiedzę, postrzeganie świata, rozwój zainteresowań, postawy i system wartości. Kontynuując akcję „Zaczytane czwartki” z poprzedniego roku, zapraszamy do jak najczęstszego głośnego czytania uczniom w wybrany czwartek miesiąca. Po lektury zapraszamy do szkolnej biblioteki!

dk/mw