Ogólnopolski Sprawdzian Kompetencji Trzecioklasisty

W czwartek 13 maja uczniowie klas trzecich Pijarskiej Szkoły Podstawowej  przystąpili do Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty. Tegoroczny sprawdzian przygotowany przez Wydawnictwo Operon nosił tytuł „Jak spełniać swoje marzenia?” i składał się z 3 części: polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.  Nasi trzecioklasiści poważnie podeszli do tego zadania, założyli galowy strój, napisali test, a teraz spokojnie czekają na wyniki.