Olimpiada historyczna

Ostatni, centralny etap olimpiady historycznej, w którym miałam przyjemność brać udział, składał się z dwóch części. 25 marca uczestnicy w swoich miastach okręgowych mierzyli się zadaniem napisania wypracowania na podany temat, zgodny z wybraną przez nich specjalizacją. W moim przypadku była to starożytność, a praca opierała się na ocenie dyktatorów starożytnego Rzymu. Następna część etapu odbyła się w Gdańsku na przełomie marca i kwietnia i składała się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to pisemna interpretacja tekstów źródłowych (dla starożytności były to źródła dotyczące różnych okresów w historii Tyru). Drugi element tej części to egzamin ustny polegający na odpowiedzi na dwa pytania z wybranej specjalności oraz na pytania dotyczące treści wybranych przez uczestnika 8 lektur.

Po zsumowaniu ogólnej liczby punktów okazało się, że uzyskałam tytuł laureata i 8. miejsce w klasyfikacji ogólnej. Udział w olimpiadzie pozwolił mi zdobyć szeroką wiedzę, rozwinąć moje zainteresowania i  umiejętności, a także poznać wiele ciekawych osób podczas niezwykle udanego pobytu w Gdańsku. Dziękuję mojemu nauczycielowi historii, Panu Piotrowi Komuńskiemu, za przygotowanie do olimpiady, a także przyjaciołom i członkom rodziny, którzy bardzo mnie wspierali 🙂 

Maja Czerwińska