Olimpiada Polonistyczna

9 marca uczeń naszego liceum – Karol Gromek – uczestniczył w tegorocznej edycji Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Był to drugi etap polegający na obronie swojej pracy przed komisją i udzielaniu odpowiedzi na stawiane przez członków jury pytań związanych z historycznoliterackimi i językowymi zagadnieniami. Uczeń, by zakwalifikować się do grupy 16 osób, musiał uzyskać wysokie wyniki z rozprawki pisanej na wybrany temat i testu językowego. Karol wybrał – zgodnie ze swoją pasją – temat z zakresu wiedzy o teatrze i został pozytywnie oceniony przez komisję, co spowodowało zakwalifikowanie go do następnej części olimpiady.

Kolejny etap odbędzie się między 18 a 20 kwietnia w Konstancinie. Będzie w nim uczestniczyło 180 osób z najlepszymi wynikami z całej Polski. Na etapie ogólnopolskim każdy uczeń będzie pisał rozprawkę, a następnie prezentował dwa wybrane wcześniej przez siebie tematy. Udział w Olimpiadzie i uzyskanie tytułu finalisty skutkuje zwolnieniem z matury z języka polskiego i uzyskaniem z niej maksymalnego wyniku. Życzymy Karolowi powodzenia!