Olimpiada Wiedzy Ekologicznej – relacja

12 kwietnia 2014 roku, dwoje uczniów naszego liceum miało okazję uczestniczyć w etapie wojewódzkim XXIX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej organizowanej w tym roku przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Miejscem przeprowadzania eliminacji były sale Uniwersytetu Łódzkiego.

Sabina Łukawska (II B) i Kamil Ciechomski (I B) byli jedynymi uczniami reprezentującymi powiat łowicki.

Pod czujnym okiem opiekunów – pani Agnieszki Maciągowskiej i pani Kamili Stępień, punktualnie o  godzinie 10:00 razem z reprezentantami 34 innych szkół województwa łódzkiego przystąpili do części pisemnej konkursu – testu składającego się z 50 pytań zamkniętych. Musieli wykazać się zarówno wiedzą z zakresu ekologii, jak i ochrony środowiska, ale także znajomością najświeższych nowinek ze świata przyrody. 

Organizatorzy szczególnie zadbali, by dzień ten – jak sami powiedzieli – był dla uczniów przede wszystkim swego rodzaju świętem.  Przygotowali smaczny posiłek oraz liczne upominki w postaci broszur, płyt i wielu, wielu innych publikacji edukacyjnych, którymi nagrodzili wszystkich uczestników.

Wyniki testu zostały ogłoszone jeszcze tego samego dnia, godzinę po opuszczeniu sali przez ostatniego z uczniów przystępujących do testu. Spośród 77 uczestników wyłoniono 12 najlepszych, którzy przystąpili do części ustnej olimpiady – musieli odpowiedzieć na sześć wylosowanych przez siebie pytań. Niestety, naszym uczniom zabrakło kilku punktów, by znaleźć się w tym gronie, jednakże poziom wszystkich piszących test był tak wyrównany, że nie obeszło się bez dogrywki, w której uczestniczyło czworo uczniów.

Mimo iż reprezentanci naszej szkoły nie zakwalifikowali się do kolejnego etapu, dnia tego nie zaliczają do straconych – w końcu mieli okazję zapoznać się ze strukturą olimpiady, poznać choć w małej części Uniwersytet Łódzki i zdobyć doświadczenie, które może okazać się przydatne w przyszłym roku – bo Sabina i Kamil – jak oboje deklarują – chcą przystąpić do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej również w nadchodzącym roku szkolnym. Ponadto uczestnicy olimpiady mieli okazję wysłuchać niezmiernie interesującego wykładu pana Hieronima Andrzejewskiego – przedstawiciela Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego – dotyczącego kwestii zieleni miejskiej na terenie Łodzi, jej historii, znajdujących się w jej okolicach parków krajobrazowych oraz form ochrony przyrody, jakie można znaleźć na terenie województwa łódzkiego.

Na koniec, warto zaznaczyć, że eliminacje wojewódzkie Olimpiady Wiedzy Ekologicznej niezmiernie zachęciły naszych uczniów do podjęcia starań i przystąpienia do niej w nadchodzących latach nie tylko dzięki świetnej organizacji, ale przede wszystkim ze względu na wspaniałą atmosferę towarzyszącą całemu wydarzeniu.