OLIMPIADA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

Na początku tego roku szkolnego grupa uczniów z klas trzecich Pijarskiego Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu, pod opieką p. mgr Joanny Kucharek, rozpoczęła przygotowania do Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Wiedzy o Społeczeństwie.

Zakres wiadomości, obowiązujących na etap szkolny, obejmował, m.in. tematy: „Środki masowego przekazu”, „Naród i mniejszości narodowe”, „Patriotyzm dzisiaj”, „Rzeczpospolita Polska jako demokracja konstytucyjna”, „System wyborczy i partyjny”, „Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza w Polsce”.

Test eliminacji szkolnych, który pisaliśmy 20.11.2013 r., okazał się dość trudny. Aby dostać się do eliminacji rejonowych, należało zdobyć 75 % liczby punktów możliwych do uzyskania. Ten próg przekroczyło troje naszych uczniów: Julia Szymkowicz (kl.III b), Katarzyna Jagoda (kl. III a)  i Piotr Baleja ( kl. III a).Na etapie rejonowym musieliśmy popisać się wiadomościami 

z zakresu m.in. Unii Europejskiej, NATO, ekonomii, etyki społecznej, mechanizmów rynkowych, samorządu terytorialnego. Test, który pisaliśmy 4.02.2014 r. w Skierniewicach, wzbudził mieszane uczucia. Z jednej strony pytania wymagały ogólnej orientacji w otaczającym nas świecie, a z drugiej sporej wiedzy.  Z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki, powoli tracąc nadzieję, że przekroczyliśmy próg 80% punktów, potrzebnych, aby awansować do następnego (ostatniego) etapu. Dobrą nowinę przekazała nam pani Kucharek, kiedy stroiliśmy salę gimnastyczną na otwartą zabawę choinkową. Okazało się, że całą trójką przeszliśmy do etapu wojewódzkiego tego konkursu.

Jest to sukces przede wszystkim p. mgr Joanny Kucharek, która poświęciła nam wiele swojego cennego czasu (także w soboty), zawsze służyła radą i wartościową literaturą. Składamy na ręce Pani Profesor serdeczne „Bóg zapłać” i życzymy wytrwałości w dalszej pracy nauczyciela (należy dodać, że uczniowie pani Kucharek awansowali do etapu wojewódzkiego również z języka rosyjskiego i historii).

Prosimy wszystkich o modlitwę w naszej intencji, o światło Ducha Świętego, na czas przygotowań do etapu wojewódzkiego, jak i na czas pisania samego testu (11.03.2014 r.).

Piotr Baleja