Otwarcie ekopracowni

W dniu 18 maja odbyło się w Pijarskim Liceum Ogólnokształcącym uroczyste otwarcie ekopracowni.

Nowa w pełni wyposażona pracownia powstała dzięki funduszom pozyskanym w ramach  konkursu z dziedziny edukacja ekologiczna pod nazwą ,,Nasze Ekologiczne Pracownie”  WFOŚiGW w Łodzi. Całkowity koszt zadania wyniósł 60 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z WFOŚiGW opiewa na kwotę 54 142,00 zł.  

Projekt ,,Z nową ekopracownią, bliżej do ekowiedzy”, który napisały nauczycielka geografii – Pani Katarzyna Wojciechowska oraz nauczycielka biologii – Pani Agnieszka Maciągowska, pozwolił na wyposażenie w nowoczesne pomoce dydaktyczne pozwalające na wykonywanie projektów i eksperymentów z zakresu edukacji przyrodniczej. Nowa pracownia to między innymi wyspy badawcze, monitor multimedialny, tablica interaktywna, szafy do prezentacji skał, lab disc do pomiaru jakości powietrza, próbki gleb, mapy interaktywne oraz fototapety z lokalnym motywem.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonała pomysłodawczyni pracowni pani Katarzyna Wojciechowska wraz z Dyrektorem Pijarskich Szkół Królowej Pokoju w Łowiczu i Ojcem Andrzejem Lisiakiem, który także dokonał poświęcenia sali.

Specjalnie na tę okazję uczniowie przygotowali przedstawienie pod tytułem ,,Anioł i naukowiec” mówiące o biblijnym i naukowym powstaniu świata, prezentując przy tym nowe pomoce dydaktyczne. Był między innymi wybuch wulkanu, dzieje ziemi prezentowane na tablicy stratygraficznej.

Następnie ekolodzy szkolni poinformowali zebranych o drastycznych statystykach dotyczących zanieczyszczeń wód, gleby, wycinki lasów. Uczniowie zaprezentowali także stroje ekologiczne zaprojektowane z własnej inicjatywy. Były to stroje na co dzień, do kina, na deszczowe dni, propozycja dla Ojców Pijarów oraz dla nowego króla Wielkiej Brytanii.

W tym dniu w szkole odbył się też happening pt. ,,Współczesny Raj”, którego celem było uświadomienie uczniom, w jaki sposób nasz konsumpcjonizm niszczy planetę.

Jesteśmy przekonani, że ekopracowania przyczyni się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i odpowiedzialnych postaw za obecny i przyszły stan  środowiska, ułatwi pracę nauczycielom oraz uaktywni młodzież w podejmowaniu działań proekologicznych.

Katarzyna Wojciechowska