Patriotyczny przemarsz ulicami miasta

Zgodnie z tradycją po raz kolejny wzięliśmy udział w patriotycznym przemarszu ulicami Łowicza z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości. W wydarzeniu tym wzbudzającym duże zainteresowanie łowiczan wzięli udział licealiści z klas 1 LO ubrani w kostiumy z epoki oraz uczniowie klasy 3 sp.

Barwny korowód wyruszył spod budynku szkoły, gdzie został przedstawiony zarys sytuacji Polski w 1914 roku. Dowiedzieliśmy się, jaki plan na odzyskanie niepodległości miał Roman Dmowski oraz Józef Piłsudski. Po zakończeniu scenki udaliśmy się na Nowy Rynek, gdzie śledziliśmy dalszą historię działań podjętych przez wcześniej wymienionych polityków. Mogliśmy usłyszeć o utworzonych Legionach, krwawych walkach, czy zainteresowaniu cara Rosji sprawą Polski. Po wysłuchaniu wypowiedzi Piłsudskiego i Dmowskiego przeszliśmy na Stary Rynek, gdzie odbyła się najważniejsza scenka. Zostało zaprezentowane przekazanie władzy Józefowi Piłsudskiemu przez Radę Regencyjną. W główne role wcielili się uczniowie klasy I HL.

Całemu przemarszowi towarzyszyły pieśni patriotyczne śpiewane przez scholę oraz instrumenty takie jak werble czy trąbka. Nie zabrakło również trzech koni, które pozwoliły jeszcze bardziej wczuć się w klimat tamtych czasów. Główny organizatorem przedsięwzięcia był pan Piotr Komuński. Przemarsz ten to kolejny ze sposób przypominania naszym uczniom jak ważna jest pamięć o ojczyźnie.

Łucja Kaczmarek, klasa I HL