Październik z różańcem w ręku

Rozpoczęliśmy październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w nabożeństwach. Za odmawianie Różańca w październiku podczas nabożeństwa w kościele lub w gronie rodzinnym w domu – można codziennie uzyskać odpust zupełny, który jest cennym darem dla dusz w czyśćcu cierpiących lub dla siebie samego.

Jak naucza nas Katechizm Kościoła Katolickiego:
Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych. Każdy wierny może uzyskać odpusty dla siebie lub ofiarować je za zmarłych” (KKK 1471).

W naszym kościele pijarskim nabożeństwa różańcowe odprawiane są codziennie: w dni powszednie o godz. 17:00, a w niedzielę o godz. 15:30.

Zachęcamy każdego z was do spędzenia czasu z Maryją – wielką naszą Orędowniczką i Pocieszycielką. Nie bójmy się zawierzyć Jej wszystkich spraw osobistych, rodzinnych, szkolnych, zawodowych, naszego miasta, naszej ojczyzny oraz świata. Ona wszystkie nasze modlitwy zaniesie wprost do stóp Jezusa, a swoją Osobą dodatkowo uświęci nasze intencje.

„Chociaż wielu myśli, że różaniec jest potrzebny Maryi, on jest potrzebny, ale przede wszystkim nam” 
(Maria Jurczyńska).