Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

Zdjęcie użytkownika Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju w Łowiczu.W odpowiedzi na zaproszenie Biskupa Andrzeja Franciszka Dziuby wszyscy maturzyści z diecezji łowickiej udali się na pielgrzymkę na Jasną Górę, aby powierzyć się w ręce Maryi i prosić o potrzebne łaski na czas zdawania egzaminu dojrzałości. Wśród pątników nie zabrakło również uczniów trzecich klas Pijarskiego Liceum. Tak jak w poprzednich latach, pielgrzymka odbyła się w sobotę przed Niedzielą Palmową, tj. 24 marca 2018 roku. Po krótkim powitaniu przybyłych rozpoczęliśmy wspólną modlitwę Drogą Krzyżową na Wałach Jasnogórskich. Rozważania męki Chrystusa umocniły naszą wiarę, dały nadzieję, że Bóg stale nad nami czuwa oraz przypomniały nam, jak ważne jest okazywanie miłości bliźnim. Wspólna modlitwa była wyrazem pragnienia bycia blisko Boga oraz otwartości serca na Jego działanie.

Kolejnym punktem programu pielgrzymki była konferencja ks. Dariusza Kowalczyka z fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Prelegent zachęcał nas, aby idąc za przykładem św. Jana Pawła II, mimo wszelkich trudności i cierpień, które są nieodzownym elementem życia każdego człowieka, zawsze być wiernym Bogu, który ma dla nas plan. Ważne jest właściwe odczytanie życiowego powołania i wypełnianie Bożej woli. Najważniejszym momentem pielgrzymki była Msza Święta w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. Ufnie powierzyliśmy się w ręce Maryi, aby czuwała nad nami nieustannie, a szczególnie w tej jednej z ważniejszych chwil życia każdego młodego człowieka- podczas zdawania matury. Czas po Eucharystii był przeznaczony na osobistą modlitwę.

Do Łowicza wróciliśmy pełni radości, wdzięczni za każde otrzymane słowo, ale przede wszystkim „napełnieni Duchem Świętym”. W imieniu maturzystów pragnę podziękować ojcu Jerzemu oraz Paniom Wychowawczyniom za wspólną modlitwę oraz spędzony czas.

Monika 3PE