Pielgrzymka ósmoklasistów

17 marca ósme klasy pojechały na 5. Pielgrzymkę Ósmoklasistów Pijarskich do Sanktuarium Matki Bożej Nauczycielki Młodzieży znajdującego się na warszawskich Siekierkach.

               Na samym początku po przyjeździe do Warszawy odwiedziliśmy kaplicę obok kościoła i krótko się tam pomodliliśmy. Następnie poszliśmy do teatru, gdzie czekał na nas słodki poczęstunek. Wkrótce zaczęły przybywać inne grupy ze szkół pijarskich z całej Polski. Gdy wszyscy się już zebrali, rozpoczęliśmy grę, która służyła lepszemu poznaniu się nawzajem. Polegała ona na tym, że na ekranie pokazywano elementy charakterystyczne dla szkół lub miast, z których przyjechali uczestnicy. Należało odgadnąć, które zdjęcie jest z naszego miasta, jednocześnie nie dając się zmylić. Znakiem naszej szkoły okazała się maska teatralna związana z Ogólnopolskim Przeglądem Teatrów Pijarskich. Następnie wyruszyliśmy do kościoła na drogę krzyżową, którą prowadził o. Marek Barczewski, a my czytaliśmy jej stacje. W kościele posłuchaliśmy również historii objawień w miejscu wybudowania kościoła i kaplicy, o których opowiedział nam kustosz kościoła. Gdy droga krzyżowa dobiegła końca, wróciliśmy do teatru, aby posłuchać konferencji  dziennikarza telewizyjnego Tomasza Wolnego, który wielokrotnie podkreślał, że nigdy nie jesteśmy sami – Chrystus i święci zawsze nam towarzyszą, nawet w najtrudniejszych chwilach. Mieliśmy możliwość zadawania pytań, z czego chętnie  skorzystaliśmy. Po spotkaniu nadszedł czas na mszę świętą. Modliliśmy się także o dobre wyniki naszych egzaminów. Po mszy czekał na nas obiad i czas na rozmowy w gronie kolegów i koleżanek.  Na tym nasza pielgrzymka się zakończyła i około 16.00 wróciliśmy do Łowicza

                                                                                                                                                    Julia Grzyb VIIIa