Pierwsza Pomoc

W dniach 23-24 listopada 2013 r. w budynku naszych szkół odbył się kurs pierwszej pomocy, w którym uczestniczyła grupa 21 uczniów Pijarskiego Liceum Ogólnokształcącego. Pierwszego dnia odbyły się zajęcia teoretyczne, a w dniu następnym przeprowadzono ćwiczenia praktyczne. Całość zakończyła się sprawdzianem wiadomości, oraz egzaminem praktycznym podczas którego uczniowie po dotarciu na miejsce zdarzenia musieli w odpowiedni sposób zareagować i udzielić pierwszej pomocy. Szkolenie odbyło się w ramach poszerzenia swoich wiadomości i umiejętności z przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa, oraz przede wszystkim w ramach uświadomienia uczniom jak ważna jest umiejętność udzielania pierwszej pomocy. Wkrótce uczniowie otrzymają zaświadczenia Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z certyfikatem Unii Europejskiej potwierdzające ich wiedzę oraz nabyte umiejętności.

Sebastian Popiel