Pijarska ponownie w pierwszej 100. najlepszych liceów w Polsce!

  Jak twierdzi jedna z absolwentek „spotkałam tutaj ludzi pełnych pasji, ambicji i motywacji. Ludzi, którzy wiele wnieśli do mojego życia i właściwie w dużej mierze ukształtowali to, kim jestem teraz”. Niezwykle trafnie brzmią dziś te słowa, gdy po raz kolejny nasze liceum, dzięki wytrwałości i wspólnej pracy Nauczycieli i Uczniów, osiągnęło tytuł „Złotej Szkoły” przyznawany przez miesięcznik „Perspektywy”.

Czasopismo to tworzy ranking polskich liceów i przyznaje szkołom określony tytuł na podstawie wyników matur, jak również osiągnięć z olimpiad przedmiotowych.

Pijarskie liceum po raz kolejny już znalazło się w pierwszej setce – zdobyliśmy 94. miejsce w kraju
6. miejsce w województwie łódzkim!

Gdy tym wynikom przyjrzymy się jeszcze dokładniej, okaże się, że matury pozwoliły nam osiągnąć 104. miejsce
w Polsce.

Natomiast dzięki świetnym osiągnięciom z olimpiad przedmiotowych – nasi uczniowie zdobyli tytuły laureatów z olimpiad przedmiotowych z filozofii, fizyki, historii oraz tytuły finalistów z olimpiad z literatury i języka polskiego oraz lingwistyki matematycznej – uzyskaliśmy 49. miejsce w Polsce i 2. miejsce w województwie! Wyprzedziliśmy więc wiele renomowanych liceów łódzkich, krakowskich i warszawskich, co potwierdza, że nasi uczniowie posiadają bardzo duży potencjał i jest on dobrze wykorzystywany.

Niezwykle cieszy nas, że ważnym bogactwem pijarskiej szkoły jest też wiedza uczniów. Serdecznie gratulujemy Nauczycielom i Absolwentom.