Pijarskie Liceum na Olimpiadzie Przedsiębiorczości

     Celem olimpiady przedsiębiorczości jest poszerzenie wiedzy, umiejętności i zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich. Hasło przewodnie 14 edycji Olimpiady to Trendy na rynku kapitałowym. Spośród uczniów Pijarskiego Liceum Królowej Pokoju w Łowiczu, do zawodów etapu szkolnego (6.12.2018) przystąpiło 11 uczniów ze wszystkich klas licealnych. 5-cioro z nich zostało zakwalifikowanych (uzyskali wyniki na wskazanym przez organizatorów poziomie) do etapu okręgowego, który odbędzie się 7.03.2019 w Katowicach.

      Miejscem rywalizacji najlepszych (250 zawodników) będzie tradycyjnie Uniwersytet Ekonomiczny. Katowickie zawody będą składały się z testów, które wyłonią 50 najlepszych finalistów zmagań regionalnych. Czeka ich próba opracowania wylosowanego zagadnienia (tzw. zagadnienie sytuacyjne) i jego prezentacja wobec komisji. 10 najlepszych zawodników pojedzie na finały OP do Warszawy.
       Finalista lub laureat OF otrzymuje indeks na wybraną uczelnię ekonomiczną w Polsce oraz cenne nagrody rzeczowe i pieniężne.
      Wynik PLO jest b. obiecujący. Dla większości uczestników była to pierwsza próba przystąpienia do zawodów, większość nastawia się na edycję przyszłoroczną a teraz pojedzie zbierać obserwacje i doświadczenie. Ale za rok… kto wie, jak to się skończy? Ubiegłoroczny absolwent PLO, Konrad Mika (z 3PE) uzyskał 14 wynik wśród uczestników etapu okręgowego w Katowicach. Był już prawie, prawie w finałach.
      Czy uda się ten wyniki poprawić? Dowiemy się już wkrótce.
Na zawody do Katowic jadą: Klaudiusz Miałkos (3PE), Michalina Czerwińska (2PE), Julia Badłak (2PE), Marcin Gołębiewski (1PE) i Jakub Cisak (1PE). Czterem kolejnym osobom zabrakło 1-2 punkty do przejścia etapu. Jest nad czym pracować, a chwilowe niepowodzenie hartuje charakter. Walczymy dalej.

Paweł Kolas