Pijarskie LO wśród najlepszych liceów w woj. łódzkim

Wyniki naszych maturzystów z wszystkich przedmiotów znacznie przekraczają średnią krajową, wojewódzką i powiatową. Natomiast z kilku jesteśmy w ścisłej czołówce wojewódzkiej. Są to:

Fizyka rozszerzona – 2 miejsce
Matematyka podstawowa – 5 miejsce
Matematyka rozszerzona – 3 miejsce
Biologia rozszerzona – 7 miejsce
Chemia rozszerzona – 6 miejsce
Język polski rozszerzony – 9 miejsce
Język angielski rozszerzony – 13 miejsce
Dane: OKE Łódź

Cieszy fakt, że są to przedmioty reprezentujące trzy nachylenia w naszym liceum.